Vedtægt

 

Her kan du læse Børkop Vandværks gældende Vedtægter.

Bestyrelsen ved Børkop Vandværk lægger op til fornyelse af de gamle vedtægter.
De "nye" vedtægter er som som de nuværende, lavet med baggrund i Danske Vandværkers Standardvedtægter.
Dog i en opdateret version fra oktober år 2020. Du kan se udkastet til de nye vedtægter 
HER
Vi har overstreget "opdateringen" med gult.

Ifølge §8 kan forslag til vedtægtsændringer kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede ved generalforsamlingen, og når mindst 2/3 af disse stemmer for. Såfremt at 2/3 af selskabets medlemmer ikke til stede, kan forslaget dog vedtages på næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.