Vandanalyser

 

 

Børkop Vandværk leverer vand til Brøndsted, Børkop, Elbæk og Rands by samt deres oplande. 
Der udtages vandprøver fra vandværkets 5 boringer, ved afgang vandværk samt ude ved forbrugerne.
Se evt. mere under fanen "Kontrolprogram".

Klik her og se analyseresultater på GEUS

Vandets hårdhed var ved sidste prøve: 15,64 odH.  


Hårdhedsgrad (odH) Betegnelse

0 - 4 Meget blødt
4 - 8 Blødt
8 - 12 Middelblødt
12 - 18 Temmelig hårdt
18 - 30 Hårdt
Over 30 Meget hårdt

Kort over hårdhedsgrader i Danmark: Drikkevandets hårdhed


Sådan læses en vandanalyse.