Vandanalyser

 

 

Børkop Vandværk leverer vand til Brøndsted, Børkop, Elbæk, Rands samt Gårslev og Mørkholt vandværkers forsyningsområder. Vandet er af en meget fin kvalitet, hvilket også fremgår af nedenstående vandanalyser.
Der udtages vandprøver fra vandværkets 5 boringer, ved afgang vandværk samt ude ved forbrugerne. Prøverne udtages af det akkrediterede firma Eurofins Miljø A/S, og antallet af prøver er lovbestemt. Se under fanen "Kontrolprogram 2018-2022".

 

Vandets hårdhed var ved sidste prøve: 15,9 odH. Se under Ledningsnetprøve. 


Hårdhedsgrad (odH) Betegnelse

0 - 4 Meget blødt
4 - 8 Blødt
8 - 12 Middelblødt
12 - 18 Temmelig hårdt
18 - 30 Hårdt
Over 30 Meget hårdt

Kort over hårdhedsgrader i Danmark: Drikkevandets hårdhed

Dato  Sted Type Prøve
19-06-2019 Afgang vandværk    Udvidet kontrol + mikroforurening    PDF
24-04-2020 Afgang vandværk Driftskontrol PDF
18-03-2020    Hos forbruger  Taphaneprøve PDF
18-03-2020  Hos forbruger Ledningsnetprøve  PDF 
18-03-2020 Boringskontrol Udvidet råvandskontrol PDF
       

 

Her kan de sidste 10 analyseresultater læses.

Sådan læses en 
vandanalyse.