Performance Benchmarking


Børkop Vandværk er lovmæssigt omfattet af Vandsektorloven, som gælder for vandværker, der sælger mere end 200.000 m3 vand pr. år.
I den forbindelse skal vandværket Performance Benchmarke driften af vandværket. 

En gang om året udgiver Miljøministeriet så en rapport, hvoraf forbrugerne kan se, hvor effektivt ens vandværk er i forhold til andre vandværker. 

Vil du vide mere om dette emne, så skal du bare trykke på nedenstående link mærket med lyseblå skrift.

Vandsektoren og vandteknologi, tryk her.