Info

Velkommen til Børkop Vandværks hjemmeside. 
 

31.12.22: Børkop Vandværk foretager aflæsning af vandmålere tirsdag d. 03.01.23 i tidsrummet 08.00-15.00. Aflæsningen foregår ved kørsel i forsyningsområdet. Måleraflæsningerne indberettes til vejle Spildevand, så du skal ikke foretage dig noget.


Godt nytår til vandværkets forbrugere. HUSK nu at kontrollere din vandmåler regelmæssigt således, at dyre overraskelser undgås.

 

12.12.22: Modtaget svar på vandanalyser. Alle parametre er fine, se mere unde fanen "Vandkvalitet->Vandanalyser.
 

15.11.22: Vejle Kommune har nu godkendt takstblad og driftsbidrag for år 2023. Trods store udgifter til ombygning, ny kildeplads og voldsomt stigende elpriser har bestyrelsen og den daglige ledelse valgt, at priserne for år 2023 ikke stiger ift. priserne i år 2022. Se mere unde fanen "Priser/Vandspild.
 

29.09.22: Modtaget svar på vandanalyser. Alle parametre er fine, se mere unde fanen "Vandkvalitet->Vandanalyser.
 

30.06.22: Modtaget svar på vandanalyser. Alle parametre er fine, se mere unde fanen "Vandkvalitet->Vandanalyser.
 

15.06.22: Børkop Vandværk er efter 4 år stoppet med at levere drikkevand til Gårslev og Mørkholt. Disse områder bliver nu forsynet fra vandværket i Brejning. 
 

14.06.22: Vi har i dag kontrolaflæst forbrugernes vandmålere. Vi fandt 3 lækager efter måler - 2 toiletter som løb og en skjult lækage. Forbrugerne er kontaktet og lækagerne vil blive udbedret. HUSK NU at aflæse din vandmåler regelmæssigt således, at du undgår store efterregninger, hvis uheldet er ude.
 

29.04.22: Modtaget svar på vandanalyser. Alle parametre er fine, se mere unde fanen "Vandkvalitet->Vandanalyser.
 

16.03.22: Børkop Vandværk indkalder til den årlige generalforsamling onsdag d. 30.03.2022, se dagsorden her.
 

03.01.22: Der er oplagt nye vandanalysetal fra ledningsnet og taphane, se Vandkvalitet->Vandanalyser. Alle parametre opfylder gældende krav.
 

21.12.21: Børkop Vandværk har nu fået godkendt takster og priser for år 2022 af Vejle Kommune. Trods masive investeringer i ledningsnet og ombygning af produktionsanlægget er der ingen prisstigninger ift. år 2021. Se mere under fanen Priser/Vandspild.

 

20.21.21: Børkop Vandværk aflæse din vandmåler d. 03.01.22. Aflæsningen forgår ved, at vi kører forbi den bolig og aflæser måleren automatisk. Vandværket indberetter dit vandforbrug til vejle spildevand.
 

09.12.21: Børkop Vandværk skal i gang med en større ombygning. Her kan du læse lidt mere.
 

09.11.21: Vi har i dag opstartet renoveringen af stophaner i Søndergade 15-113.
 

14.10.21: Vi har nu kontrolaflæst forbrugernes vandmålere og har konstateret 3 lækager efter måler. Forbrugerne bliver nu kontaktet af vandværket. HUSK nu at aflæse din vandmåler jævnligt således, at du undgår dyre overrakelser.
 

14.10.21: Renovering af stophaner og stikledninger i og omkring Rands by er nu afsluttet, og vi fortsætter med renovering af stophaner i Peder Breths Vej.
 

20.09.21: Der er oplagt nye vandanalysetal fra ledningsnet og taphane, se Vandkvalitet->Vandanalyser. Alle parametre opfylder gældende krav.
 

06.08.21: 2. acontoopkrævning for år 2021 er nu udsendt til betaling d. 01.09.2021.
 

01.06.21: Børkop Vandværk har indgået en aftale med EWII om køb af certificeret grøn strøm fra vedvarende energikilder. Aftalen løber over 2 år.
 

30.05.21: Renovering af stophaner og anboringsbøjler i Dagmarsvej er nu opstartet.
 

12.05.21: Nye vandanalysetal er nu lagt på hjemmesiden, se Vandkvalitet->Vandanalyser.
 

12.04.21: Indkaldelse til ordinær generalforsamling, se her.
Årsrapport 2020 og budget 2021 kan nu ses under Vandværket->Regnskab.
 

23.03.21: Generalforsamlingen d. 31.03.2021 er aflyst pga. Covid19-restriktioner. Der vil blive afholdt generalforsamling så snart myndighederne ophæver forsamlingsforbudet.

 

16.03.21: Indkaldelse til ordinær generalforsamling, se her.
Årsrapport 2020 og budget 2021 kan nu ses under Vandværket->Regnskab
 

12.03.21: Der er foretaget kontolaflæsninger af vandmålere. 4 forbrugere med unormale vandforbrug er kontaktet af vandværkets personale.
 

11.01.21: Børkop Vandværk er nu fritaget fra skattebetaling. Vi har nu endelig fået besked fra Skattestyrelsen.


Børkop Vandværk aflæser vandmålere d. 04.01.2021. Børkop Vandværk ønsker sine forbrugere god jul og godt nytår.
 

D. 17.12.20: Der er lukket for vandet i Vognsvadvej 1-38, Stien og Andkær Mose fra kl. 08.30 - 15.00 pga. ledningsarbejde.
 

D. 23.11.20: Der er nye vandanalyser fra Taphane- og Ledningsnetprøver, se under fanen Vandkvalitet->Vandanalyser. Samtlige krav til drikkevand er overholdt.
 

D. 20.11.20: Børkop Vandværk har modtaget besked om, at vandværket er ude af den økonomiske regulering pr. 01.01.2022, se meddelsen her.
 

D. 27.10.20: 2. ekstraordinær generalforsamling afholdt, læs mere under fanen Vandværket->Sidste nyt.
 

D. 16.10.20: Modtaget afgørelse om økonomiske rammer for år 2021-2022, se mere under fanen Vandværket->Sidste nyt.
 

D. 06.10.20: Indkaldelse til 2. ekstraordinær generalforsamling. Dagdsorden kan ses HER.


D. 05.10.20: 1. ekstraordinær generalforsamling afholdt, læs mere under fanen Vandværket->Sidste nyt.


D. 15.09.20: Indkaldelse til 1. ekstraordinær generalforsamling. Dagsorden kan ses HER. Skriftligt materiale, som skal behandles, kan ses HER. Husk at tilmeldning er nødvendigt af hensyn til Covid19-situationen.
 

D. 14.09.20: Der er nye vandanalyser, se under Fanen Vandkvalitatet -> Vandanalyser.


D. 27.06.20: Vi har kontrolaflæst vandmålerene ude ved forbrugerne, og igen kan vi kun opfordre til, at I med jævne tidsrum aflæser vandmåleren. Denne gang var der 4 forbrugere, som fik en slem overraskelse, da der var utætte vandinstallationer.

D. 22.06.20: Modtaget nye vandanalysereslutater. Vandet er af god kvalietet, se under fanen "Vandkvalitet->Vandanalyser".

 

D. 18.05.20: Børkop Vandværk afholder generalforsamling onsdag d. 10.06.20, se dagsorden her!


D. 14.05.20: Stort ledningsbrud som skyltes graveskade i Peder Breths parken, se læs mere under fanen Vandværk -> sidste nyt.


D. 30.03.20: Der er nye vandanalyser - se under fanen Vandkavlitet ->Vandanalyser. Vandets hårdhed er faldet fra 18,2 til 15,9 odH.
 

D. 20.03.20: Generalforsamlingen er aflyst pga. den alvorlige situation landet befinder sig. Der vil blive indkaldt til ordinær generalforsamling, når situationen tillader det.

D. 14.02.20: HUSK - Generalforsamling d. 25.03.2020 kl. 19.30 på Børkop Vandmølle. Der er tilmelding via 75 86 65 88. Vel mødt. 
 

14.01.20: Endnu en kraftig opfordring - LÆS din vandmåler af regelmæssigt. I forbindelse med årsaflæsningen var der igen 15 forbrugere, som fik sig en ordentlig overraskelse. Det største vandspild, som skyldtes en lækage, beløber sig til 25.000 kr. inkl. spildevandsafgift. SÅ ENDNU EN GANG - TJEK REGELMÆSSIGT DIN VANDMÅLER.


19.12.19: Der aflæses vandmålere i Børkop d. 02.01.2020. Aflæsningen foregår ved, at vi kører rundt i områderne og aflæser din måler fra bilen. Vi skal altså ikke ind og forstyre dig. Vi indberetter aflæsningen til Vejle Spildevand.


16.12.19: Der er foretaget nye vandanalyser fra Skolebakken 1. Se mere under Fanen Vandkvalitet -> Vandanalyser.

 

07.11.19: Går du med tanker om privat blødgøring af dit drikkevand, så læs lige dette først.

 

24.09.19: Modtaget svar på vandanalyser fra ledningsnettet. Vandet er helt rent og af god kvalitet. Se mere under "Vandkvalitet->Vandanalyser"


VIGTIGT: Der lukkes for vandet til en stor del af byen natten til lørdag d. 28.09.2019 fra kl. 00.00 til kl. 06.00. Se mere HER.

 

D. 15.07.2019: Vi har modtaget vandanalyser fra afgang vandværk og fra taphane på ledningsnettet. Samtlige parametre opfylder vandforsyningslovens krav, se mere under "Vandkvalitet->Vandanalyser".
 

D. 04.07.2019: Vejle Kommune har givet tilladelse til, at vandværket hæver den årlige faste afgift fra 675,00 kr. til 1.000,00 kr. Læs mere under fanen "Priser/ Vandspild->Takstblad og driftsbidrag". Ændringen gælder fra dags dato.

D. 26.06.2019: Så er der nye vandanalyseresultater, se under "Vandkvalitet -> Vandanalyser" Alle resultater opfylder gældende krav.
 

Så er der endelig svar på pesticidprøver taget fra vandværkets 5 boringer. Endnu en gang kan vi klare frisag. Vandet indeholder stadig ingen spor af pesticider. Så drik bare løs af friskt vand direkte fra din hane.

 

D. 26.04.2019: I forbindelse med fund af 75 giftstoffer i grundvandet kan det oplyses, at Børkop Vandværk har bestilt analyse for det pesticid, som Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler, der tages analyse for. Så snart vi har analyseresultatet, vil det blive offentliggjort på hjemmesiden og på Facebook. 

 

Her kan du se PowerPoint-præsentationen af det nye vandsamarbejde. Et af de punkter, der skal behandles på nedenstående generalforsamling.

Husk generalforsamlingen d. 27.03.2019 kl. 19.30 på Børkop Vandmølle.
Tilmelding på tlf. 75 866 588 nødvendig af hensyn til lettere traktement. Se annoncen
her.

 

BBGM Vandsamarbejdet afholder informationsmøde i Sognehuset ved Gauerslund Kirke d. 19. marts kl. 19.00. Mød op og hør om mere om de fusionsplaner, der arbejdes med for at sikre hele Børkop-halvøen rent drikkevand i mange år frem. Se annoncen her.

 

Børkop Vandværk aflæser vandmålere i Børkop d. 03.01.2019 og i Mørkholt d. 04.01.2018.

Måleraflæsningerne sendes til Vejle Spildevand.

 

 

Vigtigt: Børkop Vandværk har indgået en ny aftale med Vejle Spildevand om salg af målerdata. Dette betyder, at du ikke mere skal selv indberette målertal ved årsskiftet. Det ordner vandværket. Men husk stadig at kontrollere den måler regelmæssigt således, at du opdager et vandspild i tide.

 

Nyt om drikkevandsituationen på Børkop-halvøen. De fire vandværker bliver til et, læs mere her.

 

Børkop Vandværk har fået screenet vandet for 339 pesticider, og der er ikke fundet noget.

 

Vandforsyningen på hele Børkop-halvøen er nu normal. Du kan derfor roligt drikke vandet direkte fra hanen.

 

Nødforsyning til Gårslev og Mørkholt, læs mere her.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyttig info

Vandets hårdhed var ved sidste prøve: 15,6 dH. Se mere under fanen Vandkvalitet.

Vigtigt - Vandtryk:
Der er ikke krav til vandtrykket, men vi har et servicemål på min. 23 mVs (2,3 bar) i terrænniveau. Det er vigtigt, at vvs-installatører er omhyggelige ved måling af det dimensionsgivende vandtryk ved skel, inden vandinstallationen dimensioneres efter gældende norm og SBI-anvisninger.

 


 

 

Kontakt

Børkop Vandværk
Børkop Skovvej 130
7080 Børkop

Tlf. 75 86 65 88. Telefonen er døgnbetjent.
Mail
: info@borkopvand.dk

Kontoret kan kontaktes for administrative spørgsmål samt ledningsoplysninger:
Mandag - torsdag: Kl. 07.00 - 15.30.
Fredag: Kl. 07.00 - 12.00.

Antal besøgende
Besøgende: 56260