Info

Velkommen til Børkop Vandværks hjemmeside.
 

26.09.23: 
I forbindelse med ombygningen af vandværket, vil der i 4. kvartal 2023, kunne opleves perioder med nedsat vandtryk, manglende vandtryk samt afbrudt forsyning. Vi informerer som altid løbende om driftsforstyrrelser via vores hjemmeside.
Søg venligst information her, inden du kontakter vores driftspersonale

Ved genåbning af forsyning, kan der forekomme forbigående misfarvning af vandet. De bedes derfor være opmærksomt på dette og evt. gennemskylle husinstallationen. Gennemskylning foretages ved at lade en vandhane løbe indtil vandet igen er klart.
Vandværket påtager sig således intet erstatningsansvar som følger af afbrydelserne.

Vi håber på forståelse og beklager de gener, dette medfører.
 

21.09.23:
Der lukkes igen idag for vandforsyningen, på udvalgt strækning af Industrivej. Dette sker i tidsrummet fra kl. 10.30 til ca. 13.30, grundet renovering af hovedledning.
Vi beklager de gener dette må medfører.
 

20.09.23:
Der lukkes for vandforsyningen på udvalgt strækning af Industrivej i dag i tidsrummet 13.00 - 15.00, grundet renovering af hovedledning.

 

20.06.23: Der er oplagt nye analyseresultater, se mere under fanen "Vandkvalitet".
 

21.03.23: Årsrapport 2022, Budget 2023 og bestyrelsens beretning 2022 er nu oplagt på hjemmesiden, se mere under fanen "Vandværket".
 

24.03.23: Generalforsamlingen afholdes onsdag d. 29.03.2023 kl. 19,00 på Børkop Vandmølle. Mød op og hør, hvad er gøres for at du altid har rent vand i hanerne.


31.12.22: Børkop Vandværk foretager aflæsning af vandmålere tirsdag d. 03.01.23 i tidsrummet 08.00-15.00. Aflæsningen foregår ved kørsel i forsyningsområdet. Måleraflæsningerne indberettes til vejle Spildevand, så du skal ikke foretage dig noget.


Godt nytår til vandværkets forbrugere. HUSK nu at kontrollere din vandmåler regelmæssigt således, at dyre overraskelser undgås.

 

12.12.22: Modtaget svar på vandanalyser. Alle parametre er fine, se mere unde fanen "Vandkvalitet->Vandanalyser.
 

15.11.22: Vejle Kommune har nu godkendt takstblad og driftsbidrag for år 2023. Trods store udgifter til ombygning, ny kildeplads og voldsomt stigende elpriser har bestyrelsen og den daglige ledelse valgt, at priserne for år 2023 ikke stiger ift. priserne i år 2022. Se mere unde fanen "Priser/Vandspild.
 

29.09.22: Modtaget svar på vandanalyser. Alle parametre er fine, se mere unde fanen "Vandkvalitet->Vandanalyser.
 

30.06.22: Modtaget svar på vandanalyser. Alle parametre er fine, se mere unde fanen "Vandkvalitet->Vandanalyser.
 

15.06.22: Børkop Vandværk er efter 4 år stoppet med at levere drikkevand til Gårslev og Mørkholt. Disse områder bliver nu forsynet fra vandværket i Brejning. 
 

14.06.22: Vi har i dag kontrolaflæst forbrugernes vandmålere. Vi fandt 3 lækager efter måler - 2 toiletter som løb og en skjult lækage. Forbrugerne er kontaktet og lækagerne vil blive udbedret. HUSK NU at aflæse din vandmåler regelmæssigt således, at du undgår store efterregninger, hvis uheldet er ude.
 

29.04.22: Modtaget svar på vandanalyser. Alle parametre er fine, se mere unde fanen "Vandkvalitet->Vandanalyser.
 

16.03.22: Børkop Vandværk indkalder til den årlige generalforsamling onsdag d. 30.03.2022, se dagsorden her.
 

03.01.22: Der er oplagt nye vandanalysetal fra ledningsnet og taphane, se Vandkvalitet->Vandanalyser. Alle parametre opfylder gældende krav.
 

21.12.21: Børkop Vandværk har nu fået godkendt takster og priser for år 2022 af Vejle Kommune. Trods masive investeringer i ledningsnet og ombygning af produktionsanlægget er der ingen prisstigninger ift. år 2021. Se mere under fanen Priser/Vandspild.

 

20.21.21: Børkop Vandværk aflæse din vandmåler d. 03.01.22. Aflæsningen forgår ved, at vi kører forbi den bolig og aflæser måleren automatisk. Vandværket indberetter dit vandforbrug til vejle spildevand.
 

09.12.21: Børkop Vandværk skal i gang med en større ombygning. Her kan du læse lidt mere.
 

09.11.21: Vi har i dag opstartet renoveringen af stophaner i Søndergade 15-113.
 

14.10.21: Vi har nu kontrolaflæst forbrugernes vandmålere og har konstateret 3 lækager efter måler. Forbrugerne bliver nu kontaktet af vandværket. HUSK nu at aflæse din vandmåler jævnligt således, at du undgår dyre overrakelser.
 

14.10.21: Renovering af stophaner og stikledninger i og omkring Rands by er nu afsluttet, og vi fortsætter med renovering af stophaner i Peder Breths Vej.
 

20.09.21: Der er oplagt nye vandanalysetal fra ledningsnet og taphane, se Vandkvalitet->Vandanalyser. Alle parametre opfylder gældende krav.
 

06.08.21: 2. acontoopkrævning for år 2021 er nu udsendt til betaling d. 01.09.2021.
 

01.06.21: Børkop Vandværk har indgået en aftale med EWII om køb af certificeret grøn strøm fra vedvarende energikilder. Aftalen løber over 2 år.
 

30.05.21: Renovering af stophaner og anboringsbøjler i Dagmarsvej er nu opstartet.
 

12.05.21: Nye vandanalysetal er nu lagt på hjemmesiden, se Vandkvalitet->Vandanalyser.
 

12.04.21: Indkaldelse til ordinær generalforsamling, se her.
Årsrapport 2020 og budget 2021 kan nu ses under Vandværket->Regnskab.
 

23.03.21: Generalforsamlingen d. 31.03.2021 er aflyst pga. Covid19-restriktioner. Der vil blive afholdt generalforsamling så snart myndighederne ophæver forsamlingsforbudet.

 

16.03.21: Indkaldelse til ordinær generalforsamling, se her.
Årsrapport 2020 og budget 2021 kan nu ses under Vandværket->Regnskab
 

12.03.21: Der er foretaget kontolaflæsninger af vandmålere. 4 forbrugere med unormale vandforbrug er kontaktet af vandværkets personale.
 

11.01.21: Børkop Vandværk er nu fritaget fra skattebetaling. Vi har nu endelig fået besked fra Skattestyrelsen.


Børkop Vandværk aflæser vandmålere d. 04.01.2021. Børkop Vandværk ønsker sine forbrugere god jul og godt nytår.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyttig info

Vandets hårdhed var ved sidste prøve: 16,6 dH. Se mere under fanen Vandkvalitet.

Vigtigt - Vandtryk:
Der er ikke krav til vandtrykket, men vi har et servicemål på min. 23 mVs (2,3 bar) i terrænniveau. Det er vigtigt, at vvs-installatører er omhyggelige ved måling af det dimensionsgivende vandtryk ved skel, inden vandinstallationen dimensioneres efter gældende norm og SBI-anvisninger.

 

 


 

 

Kontakt

Børkop Vandværk
Børkop Skovvej 130
7080 Børkop

Drift og ledningsoplysninger
Telefon: 75 86 65 88 eller mail: info@borkopvand.dk
Åbningstid: mandag-torsdag: kl.07.00-15.30 og fredag: kl.07.00-12.00

Bogholderi og flyttemeddelelser
Telefon: 73 53 45 08 eller mail: borkopvand@beierholm.dk
Beierholm åbningstid: mandag-fredag: kl.08.00-16.00

Antal besøgende
Besøgende: 69388