Forretningsorden

 

Forretningsordenen for bestyrelsen beskriver nøje, hvordan bestyrelsen skal agere iht. vandværkets vedtægter.