Slide background

 

Vandspild og lækager

Husk at checke installationerne med jævne mellemrum!

Drypper vandhanen, siver vandet i wc-skålen, drypper bruseren? Se efter og tal med vvs-montøren, og få sat det i stand.  Det kan blive dyrt at lade være.
 

Vandhane: Langsomt dryp 7 m3 pr. år kr. 344,81
Hurtige dryp 30 m3 pr. år kr. 1.477,74
Løber konstant 100 m3 pr. år kr. 4.925,80
Toilet: Løber, så det er svært at se 100 m3 pr. år kr. 4.925,80
Løber, så det ses 200 m3 pr. år kr. 9851,60
Løber, med uro på overfladen 400 m3 pr. år kr. 19.703,20
"Tap" løber 3.000 m3 pr. år kr. 147.774,00
Udendørs hane/slange: 1.000 l./timen kr. 49,26/time
Utæt jordledning: Hul: 0,5 mm 0,27 l./min. 144 m3 pr. år kr. 7.093,15
Hul: 1,0 mm 0,81 l./min. 414 m3 pr. år kr. 20.392,81
Hul: 1,5 mm 1,51 l./min. 787 m3 pr. år kr. 38.766,05
Hul: 2,0 mm 2,62 l./min. 1.355 m3 pr. år kr. 66.744,59

Ovenstående er ved en m3-pris på kr. 49,258 inkl. vandafledningsafgift!


Den nemmeste måde at se om der skulle være et unødigt spild, er at holde øje med måleren. Foretag en aflæsning jævnligt. Hvis der bruges vand, vises der løbende pile i den lille firkant i venstre side af måleren, se billede.
Ved en evt. utæthed blinker der enten LEAK eller BRUST i displayet under tælleværket. Er dette tilfældet - kontakt straks vandværket eller din vvs-installatør!

Billedet er af vandværkets nye vandmåler.

--------------------------------------------------------------------------------------------
Refusion ved ledningsbrud

I følge SKATs lov nr. 338 af den 16. maj 2001, Godtgørelse af vandafgift ved vandspild, kan der søges om godtgørelse af vandafgiften, af den del som ligger over normalforbruget + 300 m3.

Følgende betingelser skal være opfyldt for at opnå godtgørelse af vandafgift.
Vandspildet skal være forårsaget af brud på skjulte installationer, f.eks. jordledning fra skel til bygning, mellem bygninger og under bygninger, samt skjulte installationer i bygninger. Brud på synlige installationer, som vandhaner, cisterner, varmtvandsbeholdere mv. kan altså ikke give anledning til godtgørelse.

Der kan kun ske refusion af vandafgifter i ejendomme til boligformål. I ejendomme, som bruges til både erhverv og bolig må der derfor ske en opdeling af forbruget, hvis der ikke er særskilt levering af vand.

Det er også en betingelse at ledningsbruddet ikke kan tilegnes forbrugeren som forsætligt eller groft uagtsomt, ligesom der skal være foretaget rimelige foranstaltninger for at stoppe ledningsbruddet. Med henblik på at begrænse vandspildet bør der udføres reparationsarbejder, hvilket bør dokumenteres ved f.eks. kopi af faktura fra VVS-installatør.

Godtgørelse kan ikke gives af den del af forbruget, som er mindre end forbrugerens årlige normalforbrug, vedrørende den private bolig tillagt 300 m3. Der er hermed tale om en "selvrisiko" på 300 m3 før godtgørelse kan gives.

​Her finder du ansøgningsskema til brug ved eftergivelse af vandafgift.