Takstblad og driftsbidrag


Vejle Kommune har godkendt vandværkets priser for året 2020. 

Her kan du læse vandforsyningens aktuelle takstblad og driftsbidrag.

Grundet stigende udgifter til vandanalyser, udgifter ny kildeplads samt ny råvandsledning fra den nye kildeplads og frem til vandværket har vandværket fået Vejle Kommunes godkendelse til at hæve den årlige faste afgift fra 675,00 kr. til 1.000,00 kr. med virkning fra d. 01.01.2019.

Du kan læse mere om ovenstående under fanen "Vandværket ->Budget 2019 side 2" .