Performance Benchmarking


Børkop Vandværk er lovmæssigt omfattet af Vandsektorloven, som gælder for vandværker, der sælger mere end 200.000 m3 vand pr. år.
I den forbindelse skal vandværket Performance Benchmarke driften af vandværket. 

En gang om året udgiver Miljøministeriet så en rapport, hvoraf forbrugerne kan se, hvor effektivt ens vandværk er i forhold til andre vandværker. 

Vil du vide mere om dette emne, så skal du bare trykke på nedenstående link mærket med lyseblå skrift.

År 2021, tryk her.
År 2020, tryk
her.
År 2017-2019, tryk her.
År 2016, tryk her.