Performance Benchmarking


Børkop Vandværk er lovmæssigt omfattet af Vandsektorloven, som gælder for vandværker, der sælger mere end 200.000 m3 vand pr. år.
I den forbindelse skal vandværket Performance Benchmarke driften af vandværket. 

En gang om året udgiver Miljøministeriet så en rapport, hvoraf forbrugerne kan se, hvor effektivt ens vandværk er i forhold til andre vandværker. 

År 2020, tryk her.
År 2017-2019, tryk her.
År 2016, tryk her.