Igangværende arbejder

Igangværende aktiviteter:

Vognsvadvej 20-26: Omlægning af 125m forsyningsledning ud i offentlig vejrabat.
Ny privat udstykning med 27 boliger ved Tømmervej.
Stikledning til Industrivej 22 udskiftes.

Boring 2 og 3 i nyt kildefelt vest for Skærup by. Fælles med BGMS Vandsamarbejdet.
5-års eftersyn af rentvandstanke foretages efterår 2020.

Kommende aktiviteter:

Der er planlagt følgende stophanerenoveringer i år 2020:
Jernbanegade 4-10: Stophanerenovering.
Udskiftning af hovedventil i krydset Tømmervej - Elbækvej.
Montering af hovedventiler i krydset Ågade - Møllegade - udskudt til uge 9 år 2021.

Ny råvandsledning fra det nye kildefelt og frem til Børkop Skovvej. Fælles med BGMS Vandsamarbejdet.
Projektering af udvidelsen af produktionsanlægget på vandværket Børkop Skovvej 130.
Udvidelse af bygningerne på Børkop Skovvej ifm. ny råvandsforsyning.