Igangværende arbejder

Igangværende aktiviteter:

Udskiftning af stophaner, anboringsbøjler m.m. i Dr. Friesvej 1-17 & Søndergade 20.
Ny udstykning ved Pjedstedvej / Valnødehaven med 48 nye udlejningsboliger.
Boring 2 i nyt kildefelt vest for Skærup by. Fælles med BGM Vandsamarbejdet.
Udskiftning af analyseudstyr på vandværket.
Ny udstykning med 20 nye tilslutninger i Åkandevej. (Den gamle sportsplads ved Elbækvej).
5-års eftersyn af rentvandstanke foretages primo år 2020.

Kommende aktiviteter:

Der er planlagt følgende stophanerenoveringer i år 2020:
Udskiftning af hovedventil i krydset Tømmervej - Elbækvej. 
Toftevej 1-16, Overgaden 1-37 samt Jernbanegade 4-10.
Udskiftning af 3 stk. hovedventiler i krydset Søndergade / Jernbanegade.
Ny privat udstykning med 27 boliger ved Tømmervej.
Ny råvandsledning fra det nye kildefelt og frem til Børkop Skovvej. Fælles med BGM Vandsamarbejdet.