Igangværende arbejder

Igangværende aktiviteter:

De sidste 6 stophaner i Peder Breths Vej skal nu udskiftes, da vi kan komme til for de gamle fjernvarmekanaler.
Stophanerenovering i Søndergade 15-113 opstates i uge 45.
Boring 2 og 3 i nyt kildefelt vest for Skærup by. Fælles med BGMS Vandsamarbejdet.
Udvidelse af bygningerne på Børkop Skovvej ifm. ny råvandsforsyning: Projekteringen er påbegyndt.

Kommende aktiviteter:

Der er planlagt følgende stophanerenoveringer i år 2021:
- Ågade 2-8, Englystvænget & Kragelundvej 1-2.

- Brøndsted by m.m.
Udskiftning af hovedventiler i Søndergade, Ågade og Skolebakken
5-års eftersyn af rentvandstanke foretages i foråret 2022.
Nyt boligområde ved Vestergade 24-28 med 26 nye boliger i 2 etager.
Ny råvandsledning fra det nye kildefelt og frem til Børkop Skovvej. Fælles med BGMS Vandsamarbejdet.

Ombygning og udvidelse af bygninger beliggende på Børkop Skovvej 130:
 
Vi er nu så langt, at vi har fået tilbud ind op hele projektet, og der vil blive valgt en hovedentreprenør i uge 49.
Vandværket har fået byggetilladelse til ombygning af produktionsanlægget således, at vandværket er rustet til fremtiden. Samtidig er der behov for en ny bygning til værksted og lager til elfittings og svejsemaskiner.