Igangværende arbejder

Igangværende aktiviteter:

Renovering af filter 1.
Udskiftning af stophaner og anboringsbøjler i Signesvej 3-7. 

Ny udstykning i Børkop Huse - 2. etape af 110 nye lejeboliger.
Aktivering af hovedventiler.

Kommende aktiviteter:

Udskiftning af hovedventiler i Overgaden.
Udskiftning af hovedventiler i Elbækvej / Elbækparken.
Udskiftning af stophaner til forbrugerne i Dr. Friesvej 1-17. Udskudt til 2020.
Udskiftning af analyseudstyr på vandværket.
5-års eftersyn af rentvandstanke.
Boring 2 i nyt kildefelt vest for Skærup by. Fælles med BGM Vandsamarbejdet.
Ny råvandsledning fra det nye kildefelt og frem til Børkop Skovvej. Fælles med BGM Vandsamarbejdet.