Igangværende arbejder

Igangværende aktiviteter:

Ventil- og stophanerenovering i Ågade
Midlertidig omlægning af forsyningsledninger i fuglekvarteret pga. kloakarbejde.
Anlæggelse af nye forsyningsledninger i fuglekvarteret efter kloakarbejdet.
Omlægning af forsyningsledninger i Brøndsted By.
Rørarbejder på vandværksgrunden ifm. ombygning af produktionsanlægget.


Kommende aktiviteter:

Der er planlagt følgende stophanerenoveringer i år 2022:
- Englystvænget & Kragelundvej 1-2.
- Overgaden 8 og 10

- Søndergade 1, 5 6-10
Udskiftning af hovedventiler i Søndergade, Ågade og Skolebakken.
5-års eftersyn af rentvandstanke foretages i foråret 2022.
Ny kildeplads øst eller syd for Børkop By.

Ombygning og udvidelse af bygninger beliggende på Børkop Skovvej 130:
Ombygningen skrider planmæssigt frem og forventes færdig sidst på året.
Ny hal med værksted og lager til elfittings og lignende forventes ibrugtaget inden sommerferien.