Igangværende arbejder

Igangværende aktiviteter:

Rørarbejde i Markkvejen ned mod kommende udstykninger langs Rørbækvej.
Omlægning af forsyningsledninger i Brøndsted By - Er foreløbig udsat!
Rørarbejder på vandværksgrunden ifm. ombygning af produktionsanlægget.


Kommende aktiviteter:

Der er planlagt følgende stophanerenoveringer i år 2022:
- Englystvænget & Kragelundvej 1-2.
- Overgaden 8 og 10

- Søndergade 1, 5 6-10
Udskiftning af hovedventiler i Søndergade.
5-års eftersyn af rentvandstanke foretages i foråret 2023.
Ny kildeplads øst eller syd for Børkop By.

Ombygning og udvidelse af bygninger beliggende på Børkop Skovvej 130:
Ombygningen skrider planmæssigt frem og forventes færdig sidst på året.
Herefter opstartes ombygningen af vandbehandlingsanlægget med nye rustfrie installationer.