Log ind   |  
Kontakt Minimer

Kontakt til vandværket

Børkop Vandværk
Børkop Skovvej 130
7080 Børkop

Tlf. 75 86 65 88. Telefonen er døgnbetjent.
Mail
: info@borkopvand.dk
 

Åbent hus-arrangement:

Søndag d. 05.10.2014 afholdt vandværket åbent hus for vandværkets forbrugere.
Ca. 175 af vandværkets forbrugere mødte op og fik indsigt i moderne vandbehandling.
Efter rundvisning på det topmoderne vandværk, var der lidt godt til ganen fra Børkop Vandmølle.
Alt i alt en rigtig god dag med sol og glade forbrugere.
Driftsstatus Minimer

År 2016

Igangværende aktiviteter:

Renovering af hovedventiler i Borggårdsvej, Borggårdsparken, Sct. Jørgens Parken, Damsbo og Roarsvej med opstart i uge 16.

Kommende aktiviteter:
Renovering af hovedventiler i Fasanvej, Mågevej og Drosselvej.
Ny privat udstykning Åkandevej 1 - 33 i alt 17 nye tilslutninger.
Ny privat udstykning Mandelhaven i alt 40 nye tilslutninger.Forside Minimer


Velkommen til Børkop Vandværks hjemmeside.

Børkop Vandværk blev stiftet den 21.05.1905 og forsyner i dag ca. 2.400 husstande med godt og rent
drikkevand
, som indvindes fra vandværkets 5 produktionsboringer.

Boringerne ligger i vandværkets to kildepladser i Børkop Skov og ved Tudsmosen. Vandet hentes op
fra 70 - 110 meter dybe boringer godt beskyttet af tykke lerlag.

I år 2015 blev der udpumpet ca. 220.000 m3 vand gennem vandværkets 94 km lange ledningsnet.

På hjemmesiden kan du blandt andet finde:
  • Oplysninger om personalet, bestyrelsen, de to sidste års årsrapporter samt indeværende års budget.
  • Vandværkets vedtægter, regulativ, takstblad samt driftsbidrag.
  • Beredskabsplan for vandværket.
  • Oplysninger om vandets hårdhed, vandanalyser m.m.
  • Finde din stophane.
  • Blanket til flyttemeddelelse, tilmelding til PBS m.m.
  • Normalblanket til "Ansøgning om vandstikledning og ansøgning om tilladelse til at udføre vandin-stallation". 
Derudover findes der bl.a. en række spareråd, oplysning om vandmålere m.m.


Sidste nyt: 

  • Børkop Vandværk er med i udvikling af ny Kamstrup Multical 21 vandsmåler, som kan lytte ud i jordledningen, læs mere her
  • Børkop vandværk er i gang med en større renovering af hovedventiler i området fra Lien op mod Roarsvej, Sct. Jørgens Parken, Damsbo og Borggårdsparken. Dette medfører en række af drifts-forstyrelser med perioder, hvor forbrugerne ikke har vand i hanerne. Arbejdet vil blive udført i etaper, og der vil blive varslet med et døgns varsel inden vandforsyningen lukkes. Vi håber på forbrugernes forståelse.


     
Copyright Rambøll Danmark A/S