Log ind   |  
Kontakt Minimer

Kontakt til vandværket

Børkop Vandværk
Børkop Skovvej 130
7080 Børkop

Tlf. 75 86 65 88. Telefonen er døgnbetjent.
Mail
: info@borkopvand.dk
 

Åbent hus-arrangement:

Søndag d. 05.10.2014 afholdt vandværket åbent hus for vandværkets forbrugere.
Ca. 175 af vandværkets forbrugere mødte op og fik indsigt i moderne vandbehandling.
Efter rundvisning på det topmoderne vandværk, var der lidt godt til ganen fra Børkop Vandmølle.
Alt i alt en rigtig god dag med sol og glade forbrugere.
Driftsstatus Minimer

År 2017

Igangværende aktiviteter:

Omlægning af hovedledning langs Lilholtvej.
Udskiftning af stophaner i veje, som skal asfalteres.
Aktivering af hovedventiler.

Kommende aktiviteter:

Udskiftning af hovedventiler i midtbyen.
Udskiftning af stophaner til Lærkevej 1-16 samt Peder Breths Vej.
Ny privat udstykning Mandelhaven i alt 40 nye tilslutninger.
Ny privat udstykning med 16 boliger ved Overbygårdsvej
Ny kommunal udstykning Søndermarken ved Lilholtvej - 25 nye tilslutninger.
Ny privat udstykning Åkandevej 1 - 33 i alt 17 nye tilslutninger.

 Forside Minimer


Velkommen til Børkop Vandværks hjemmeside.

Børkop Vandværk blev stiftet den 21.05.1905 og forsyner i dag ca. 2.500 husstande med godt og rent
drikkevand
, som indvindes fra vandværkets 5 produktionsboringer.

Boringerne ligger i vandværkets to kildepladser i Børkop Skov og ved Tudsmosen. Vandet hentes op
fra 70 - 110 meter dybe boringer godt beskyttet af tykke lerlag.

I år 2016 blev der udpumpet ca. 232.000 m3 vand gennem vandværkets 98 km lange ledningsnet.

På hjemmesiden kan du blandt andet finde:
 • Oplysninger om personalet, bestyrelsen, de sidste fire års årsrapporter samt indeværende års budget.
 • Vandværkets vedtægter, regulativ, takstblad samt driftsbidrag.
 • Beredskabsplan for vandværket.
 • Oplysninger om vandets hårdhed, vandanalyser m.m.
 • Finde din stophane.
 • Blanket til flyttemeddelelse, tilmelding til PBS m.m.
 • Normalblanket til "Ansøgning om vandstikledning og ansøgning om tilladelse til at udføre vandin-stallation". 
Derudover findes der bl.a. en række spareråd, oplysning om vandmålere m.m.


Sidste nyt:

 • Nødforsyningsledning fra Børkop Vandværk til Andkær Vandværk er nu sat i drift således, at Børkop Vandværk kan forsyne forbrugerne i Andkær Vandværks forsyningsområde i en evt. nødsituation.

 • Vejle Kommune har fundet ekstra penge til asfaltering af veje i bl.a. Børkop by.
  Dette betyder, at vandværket har valgt at fremrykke udskiftninger af stophaner i veje, som skal asfalteres i 2017.
  Følgende veje skal have udskiftet stophaner: Damsbo, Lien, Sct. Jørgens Parken, Roarsvej, Baldersvej, Falkevej, Høgevej, Mejsevej, Solsortevej og Vibevej.
  Arbejdet opstartes i uge 5 og udføres i ovennævnte rækkefølge.

 • Vejle Spildevand har med virkning fra 01.01.2017 opsagt aftale om køb af målerdata m.m. med vandværkerne i Vejle Kommune. 
  Børkop Vandværk ønsker ikke at indgå en ny og væsentlig dårligere aftale, mere om dette her.

 • Taksterne på den faste afgift samt m3-prisen stiger fra 01.01.2017, se under faneblad Information -> "Takster og driftsbidrag"

 • Børkop Vandværk er underlagt Vandsektorlov 2, som omfatter vandværker der sælger mellem 200.000 m3 og 800.000 m3 vand om året. Dette medfører, at vandværket har modtaget en "Økonomisk ramme for år 2017-2020" som er den indtægtsramme, vandværket maksimalt må have. Hvad dette medfører kan du læse om i Økonomisk ramme og i bilag A.

 • Børkop Vandværk er med i udvikling af ny Kamstrup Multical 21 vandsmåler, som kan lytte ud i jordledningen, læs mere her
     
Copyright Rambøll Danmark A/S